Pozwolenie na garaż

W sprawie pozwolenia na postawienie garażu lub innego rodzaju pomieszczenia należy skonsultować się w Urzędzie Gminy lub Miasta odpowiednim dla miejsca zamieszkania.

Zapisy prawne w Ustawie Prawo Budowlane (Art. 29, rozdz. 4 pkt.2) stanowi:

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, wiat, altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2  przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Interpretując powyższy przepis można stwierdzić, iż na każdej działce o powierzchni 500 m2, możemy bez pozwolenia postawić obiekt gospodarczy (np. garaż blaszany) o powierzchni do 25 m2. W urzędzie należy zgłosić jedynie sam fakt postawienia takiego obiektu i ewentualnie wypełnić odpowiedni formularz.